Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us K.P.A. (Kirsten) van Apeldoorn, MSc

Publications

Een Kwalitatieve Verkenning naar Sociale Innovatie: Verschillende Perspectieven op Empowerment, Sociale Cohesie en Samenwerking