Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. K.K. (Kai) Lindenberg

Publications

Openbare seksuele intimidatie

Case note: ECLI:NL:HR:2022:1822, NJ 2023/136: (Witwassen; zelfwitwassen; medeplegen; kwalificatieuitsluitingsgrond)

Case note: ECLI:NL:HR:2023:610, NJ 2023/354: (Hacking; computervredebreuk; art. 138ab Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek III, Titel VII Sr, Overtredingen betreffende de veldpolitie (art. 458-461 Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek III, Titel V Sr, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden (art. 450 Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr): (online update 2023)

Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr): (online update 2023)

Read more