Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. K.K. (Kai) Lindenberg, Prof Dr

mr. K.K. (Kai) Lindenberg, Prof Dr

Professor in Criminal Law and Criminal Procedure
mr. K.K. (Kai) Lindenberg, Prof Dr
E-mail:
k.k.lindenberg rug.nl

Publications

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1893

Het Materiële Strafrecht

Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr)

Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr)

Commentaar bij Boek II, Titel XV Sr, Verlating van hulpbehoevenden (art. 255-260 Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel V Sr, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden (art. 450 Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr)

Commentaar bij Boek III, Titel VII Sr, Overtredingen betreffende de veldpolitie (art. 458-461 Sr)

Read more