Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. J. (Jakob) de Haan

Publications

Improving monetary policy institutions in the Caribbean

Mortgage lending, monetary policy, and prudential measures in small euro-area economies: Evidence from Ireland and the Netherlands

Procyclicality of fiscal policy in European Union countries

The effects of fiscal policy at the effective lower bound

The interaction between macroprudential policy and monetary policy: Overview

Banking stress test effects on returns and risks

Begrotingsregels dempen procyclisch begrotingsbeleid in de Europese Unie

Do fiscal rules constrain political budget cycles?

Does bank capitalization matter for bank stock returns?

Does institutional quality condition the impact of financial stability transparency on financial stability?

Read more

Press/media

'Dat geld gratis is, wil nog niet zeggen dat het goed besteed is’

Maakt de ECB zijn beleid nodeloos ingewikkeld?

Waar blijft de inflatie? Drie gevaren volgens economen

Hoe bang moet u zijn dat het inflatiespook straks uw koopkracht verslindt?

Read more