Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us J. (Jolanda) Tuinstra

Publications

Acute Gastroenteritis: A Qualitative Study of Parental Motivations, Expectations, and Experiences During Out-of-Hours Primary Care

Making post-war urban neighbourhoods healthier: involving residents’ perspectives in selecting locations for health promoting urban redesign interventions

The impact of interventions in the built environment on physical activity levels: a systematic umbrella review

Werken aan bestaanszekerheid.: Gemeenten aan de slag vanuit het perspectief van inwoners

Algemeen werkzame factoren in groepsgerichte opvoedingsondersteuning: Ervaringen van ouders, vrijwilligers en jeugdprofessionals

Het geheim van sociaal werk.: Fase 3: Wat bewerkstelligt sociaal werk volgens partners?

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona: Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven

Validation of a Dutch version of the Tinnitus Functional Index in a tertiary referral tinnitus clinic

Eigen regie en participatie: Vrouwengroep Hestia 2: Rapportage evaluatieonderzoek

Het beoordelen van de mate van beperkingen bij psychisch en fysiek letsel op ADL- en BDL-niveau: Een studie naar kenmerken van en ervaringen met instrumenten gehanteerd door internationale collega-krijgsmachten

Read more

Press/media

Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie