Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J. (Jolanda) Tuinstra

Publications

Eigen regie en participatie: Vrouwengroep Hestia 2: Rapportage evaluatieonderzoek

Het beoordelen van de mate van beperkingen bij psychisch en fysiek letsel op ADL- en BDL-niveau: Een studie naar kenmerken van en ervaringen met instrumenten gehanteerd door internationale collega-krijgsmachten

Het geheim van sociaal werk: Fase 2: Wat bewerkstelligt sociaal werk volgens (ex-)klanten?

Resident co-created urban redesign to improve health in post-war neighbourhoods: An exploration

Groepsgerichte Opvoedingsondersteuning.: Handreiking voor jeugdprofessionals.

Mijn 90-jarige huisgenoot.: Een exploratief onderzoek naar het intergenerationele contact tussen ouderen en jongeren die samenwonen in verzorgingshuizen in Nederland.

Vrouwengroep Hestia: Meedoen in de maatschappij start met rust in hoofd, lijf en huis

De kracht van de algemene voorziening: Een kwalitatief onderzoek naar de sociale samenhang binnen twee algemene voorzieningen in de stad Groningen

Differences in care provided to children with behavioral and emotional problems in a delineated region by using the Taxonomy of Care for Youth (TOCFY)

Storytelling, dat Werkt! De kracht van verhalen over opvoedingsondersteuning.

Read more

Press/media

Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie