Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J. Tams

Publications

Wel of niet wortelresten verwijderen bij kwetsbare ouderen?

Serie: Tandheelkundig onderwijs anno 2025: Een inventarisatie van het gerodontologie-onderwijs bij 5 Nederlandse en Vlaamse opleidingen tandheelkunde

When should root remnants and unrestorable broken teeth be extracted in frail older adults?

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. Kunnen tandheelkunde­studenten en mondzorgverleners in Nederland effectief en veilig geneesmiddelen voorschrijven?

Are Dutch dental students and dental-care providers competent prescribers of drugs?

Doelmatigheid en duurzaamheid van telescoopprothesen op pijlerelementen

Keuzeonderwijs tandheelkunde in Groningen: een analyse van de operationalisatie van kerndoelen en hetbereik ervan

Assessment of professional behaviour: a comparison of self-assessment by first year dental students and assessment by staff

[Electives at the dental school in Groningen].

A computer study of biodegradable plates for internal fixation of mandibular angle fractures

Read more