Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. J. Scholten

Publications

Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen in de jaarrekening

Juridische geschillen in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland

De promovendus aan het woord

Geschillen in de jaarrekening: Verwerking en vermelding van risico's in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht

Knelpunten bij samenval: Wet en de aangifte vennootschapsbelasting vallen niet volledig samen

Lastenverlichting, fiscale grondslagen en flexibilisering van het BV-recht

Jaarrekeninglezen Beroepsopleiding advocatuur

Hoofdstuk 1 t/m 4

Enkele fiscaalcomptabele aspecten van de fiscale eenheid

Boekhouden

Read more