Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. J.M. (Joe) van Anken

Publications

Verhaal op het eigen vermogen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam na ontvangen uitkeringen

Case note: ECLI:NL:GHARL:2022:11168

Case note: ECLI:NL:GHARL:2022:8656

Case note: ECLI:NL:HR:2023:145

Het legaat onder voorwaarde of tijdsbepaling in de vereffening: lang leve het legaat?

Case note: ECLI:NL:GHAMS:2021:3919

Case note: ECLI:NL:GHARL:2021:9858

Case note: ECLI:NL:GHSHE:2022:79

Case note: ECLI:NL:HR:2021:1272

Case note: ECLI:NL:RBDHA:2019:15122

Read more