Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. J.M. (Joe) van Anken

Publications

Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening?

Het uitgestelde legaat ‘ter grootte van de legitieme portie’

Holle frasen mogen niet leiden tot uitholling van de legitieme portie!: Hoe de legitieme-regeling werkt bij het bedrijfsopvolgingslegaat en bewindverkrijgingen

Kosteloze vereffening en opheffing: een verboden combinatie!

Rechtsmiddelen tegen en wijziging van de uitdelingslijst in de vereffening van nalatenschappen

Case note: ECLI:NL:HR:2017:1139: TvI 2018/24

De wettelijke vereffening in vogelvlucht

Fixatie in faillissement en vereffening

Legaat van vruchtgebruik op huis en haard en verkrijging van het vruchtgebruik door verjaring

Levensexecuteur/volmacht

Read more