Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us J.M. Laninga

Publications

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Meer rechtsbescherming is goed, maar niet ten koste van de machtsbalans

‘Niet verdisconteerde omstandigheden’ en evenredigheidstoetsing van formele wetgeving: Een semantische discussie met potentieel grote consequenties