Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us J.H. van der Molen, MSc

Publications

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023: Gronings Perspectief fase 4

Long-Term Effectiveness of Off-Label Risperidone Treatment in Children and Adolescents: A Randomized, Placebo-Controlled Discontinuation Study

Ouderen in het gaswinningsgebied: inzichten uit een kwalitatieve studie: Gronings Perspectief fase 4

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2021 en 2022: Eindrapport Gronings Perspectief fase 3

Guideline Adherence of Monitoring Antipsychotic Use for Nonpsychotic Indications in Children and Adolescents A Patient Record Review: A Patient Record Review

Prescribing antipsychotics in child and adolescent psychiatry: guideline adherence

Read more