Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. J.H.H.M. (Jo) Dorscheidt

Publications

The legal relevance of a minor patient’s wish to die: A temporality-related exploration of end-of-life decisions in pediatric care

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en zijn kinderrechtelijke dimensies: bevindingen naar aanleiding van de tweede Wdkb-evaluatie

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting geëvalueerd: nog steeds veel dorre grond

Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Medical Research Involving Children - Giving Weight to Children's Views

Casus 11: ‘Gescheiden ouders, gezamenlijk gezag’

Een nieuwe Regeling beoordeling late zwangerschaps-afbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen: goede inval of bedenkelijke manoeuvre?

End-of-life decisions in neonatology from a children’s rights perspective: Dutch developments examined

Euthanasie ook voor jonge kinderen? 

Rechtspraak Gezondheidsrecht

Read more

Press/media

Nieuw onderzoekscentrum gezondheidsrecht: Groningen Centre for Health Law