Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J.E. (Janneke) Weijermars

dr. J.E. (Janneke) Weijermars

Assistant Professor Modern Dutch Literature
dr. J.E. (Janneke) Weijermars
Telephone:
Secretariaat Cluster Nederlands:
E-mail:
j.e.weijermars rug.nl

Publications

De onderste steen boven: Over Toos Streng, De roman in de negentiende eeuw (2020)

Een nationaal belang: Hoogleraren, studenten en de ontwikkeling van de neerlandistiek in de Zuidelijke provincies

Een lezing van Natalia: Vier elegieën (1842) van Prudens van Duyse

Het grensgebied tussen de literatuur en de documentaire: Over Carmen Van den Bergh, Sarah Bonciarelli & Anne Reverseau (red.), Literature as document. Generic boundaries in 1930’s Western Literature (2019).

De auteurspresentatie van Prudens van Duyse en de affaire Willem Tell (1836-1838): Een reconstructie

Rutten, A. (2018) De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum

‘Vrouwen baren het rijm’: Prudens van Duyse (1804-1859) als bemiddelaar van vrouwelijke auteurs

‘Boven lof en blaem verheven’: Prudens van Duyse als bemiddelaar van Maria Doolaeghe

Cultural agency and the Flemish-German Singing Alliance: Parallels and inconsistency in the romantic nationalist discourse

'De tael is gantsch het volk': Biografie van een leus

Read more

Press/media

Over de vroege literaire Vlaamse Beweging

Nederlands: een nieuwe lente