J. (Joana) Da Silveira Duarte, PhD

Assistant professor

J. (Joana) Da Silveira Duarte, PhD
E-mail:
j.duarte rug.nl

Research

Publications
 1. Language policy, professional development and sustainability of multilingual approaches

  Kirsch, C., Duarte, J. & Palviainen, Å., 23-Mar-2020, Multilingual Approaches for Teaching and Learning: From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education. Kirsch, C. & Duarte, J. (eds.). Routledge, p. 202-219 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

 2. Multilingual interaction in secondary education in the Netherlands: Multilingualism to learn or learning to act multilingually?

  Duarte, J. & Günther -van der Meij, M., 23-Mar-2020, Multilingual Approaches for Teaching and Learning: From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education. Kirsch, C. & Duarte, J. (eds.). Routledge, p. 91-108 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

 3. Introduction: multilingual approaches for teaching and learning

  Duarte, J. & Kirsch, C., 23-Mar-2020, Multilingual Approaches for Teaching and Learning: From Acknowledging to Capitalising on Multilingualism in European Mainstream Education. Kirsch, C. & Duarte, J. (eds.). Routledge, p. 17-27 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

 4. Holistyske oanpak fan meartalich basis- en fuortsetûnderwiis

  Günther -van der Meij, M., Duarte, J. & Jellema, K., 2019, Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010–2018. NHL Stenden Hogeschool, p. 35-43 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

View all (52) »

Press / Media
 1. “Hoe meer talen je leert, hoe beter”

  Joana Da Silveira Duarte

  11/03/2020

  1 item of Media coverage

  Press/Media: Expert CommentProfessional

 2. Lektor Joana Duarte no ek bysûnder heechlearaar yn Amsterdam

  Joana Da Silveira Duarte

  09/03/2020

  1 item of Media coverage

  Press/Media: ResearchPopular

 3. Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

  Joana Da Silveira Duarte

  08/03/2020

  1 Media contribution

  Press/Media: ResearchPopular

View all (22) »

Activities
 1. Actuele ontwikkelingen in de meertaligheidsdidactiek

  Joana Da Silveira Duarte (Speaker)
  5-Feb-2020

  Activity: Talk or presentationAcademic

 2. Workshop: Deutsch & Mehrsprachigkeit im Unterricht

  Joana Da Silveira Duarte (Speaker)
  17-Jan-2020

  Activity: Talk or presentationAcademic

 3. Meertaligheid in de klas: Workshop Meertalig schrijven

  Joana Da Silveira Duarte (Speaker)
  12-Dec-2019

  Activity: Talk or presentationAcademic

View all (73) »

ID: 23766742