Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. J. (Ko) de Ridder

Publications

Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 2012

Evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen

African public administration at work

Public administration in Tanzania: Current issues and challenges

Bestuurlijke Integriteit, tussen formele regels en sociale normen

Evaluatie van het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen

De griffier als uitkijkpost

Het publieke belang van professionele toezichthouders

Outsourcing Public Services: Process Innovation in Dutch Municipalities

Proxy-toezicht

Read more