Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. J.C.E.W. (Jos C E W) Hooijmeijer

Publications

De Grutto Monitor 2012-2019: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân

Geolocators lead to better measures of timing and renesting in black-tailed godwits and reveal the bias of traditional observational methods

Size, shape and sex differences in three subspecies of Black-tailed Godwits Limosa limosa

Grutto’s als indicator voor veranderingen in landgebruik in de Sahel

Natal habitat and sex-specific survival rates result in a male-biased adult sex ratio

Variation in egg size of Black-tailed Godwits

Botsingen in de polder

Generational shift in spring staging site use by a long-distance migratory bird

Primary moult of continental Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa in the Doñana wetlands, Spain

Quantifying landscape-level land-use intensity patterns through radar-based remote sensing

Read more

Press/media

Wildcamera's moeten predatoren in Zuidwest-Fryslân in kaart brengen

Grutto's hebben het belabberdste broedseizoen in 17 jaar: Nauwelijks jonge kuikens

Red de grutto, maar maak van de vos geen zondebok

Hongersnood onder gruttokuikens in Fryslân door tekort aan insecten

Grutto-onderzoek van Piersma en Hooijmeijer kan weer 5 jaar vooruit met subsidie

News in 2019 about godwits and other meadowbirds

Senegalese rijstboeren zien grutto liever dood

De Buitendienst

Grutto: Koning zonder land

Veel minder grutto's in Friesland

Read more