Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.A.W. (Johan) Nicolay

Publications

De nederzettingen: patronen in tijd en ruimte (3e-8e eeuw)

From sherds to settlement patterns – new insights into the habitation history of the coastal area of the northern Netherlands during the Merovingian and Carolingian periods (AD 400-900) based on field surveys and older collections research

Historische koningen en archeologisch goud: politieke netwerken en de reconstructie van koninkrijken langs de Noordzee (6e-7e eeuw)

Inleiding: Noord-Holland in het 1e millennium

Noord-Holland in het 1e millennium

Omgang met de doden: van voorouderlijke botten tot heilige relikwieën (2e-10e eeuw)

Sieraden, gordels en wapens: het uitdrukken van culturele en religieuze relaties (3e-8e eeuw)

Voorchristelijke goden en diersymboliek, in het bijzonder de verering van Wodan en Donar (5e-8e eeuw)

Embracing the salt marsh: foraging, farming and food preparation in the Dutch-German coastal area up to AD 1600. Studies in honour of Annet Nieuwhof

Ploughing the salt marsh: Cultivated horizons and their relation to the chronology and techniques of ploughing

Read more

Press/media

De Germaanse god Wodan werd in Noord-Holland nog lang vereerd

Botten, scherven en plantenzaden: elke terp heeft zijn eigen verhaal

Terpgeheimen ontrafeld

Review The highest terp of Friesland. New and old research at Hogebeintum

Hegebeintum: een exceptional terp

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

A Vendel helmet from Hallum (Friesland)

Magna Frisia, een fabel ontzenuwd, Dagblad van het Noorden

Prachtboek zet Friese koninkrijken internationaal op de kaart, Friesch Dagblad

Magna Frisia, koninkrijk der fabelen, Leeuwarder Courant

Read more