Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. J.A. (Jim) Emanuels

Publications

Risicobeheersing bij strategievorming: een exploratief onderzoek

Audit committee strength and auditors' risk assessments: The moderating role of CEO narcissism

Binnen het zorgstelsel, buiten de kaders

Thema Fraude: Verdieping - soft controls

CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda: Onderzoek naar de rol van de financieel professional bij het CO2-beleid van organisaties in Nederland en zijn visie hierop

Het gebruik van wetenschappelijk onderzoek door beroepsbeoefenaars: een empirisch onderzoek

Het "in control statement"

De CEA en het verborgen curriculum: binnenkort in dit theater?

National culture and internal control disclosures: A cross-country analysis

De Lehman-casus: "The key stumbling block: The accounting Move, while controversial, isn't necessarily illegal"

Read more