Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. J.A. (Jim) Emanuels

Publications

Thema Fraude: Verdieping - soft controls

CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda: Onderzoek naar de rol van de financieel professional bij het CO2-beleid van organisaties in Nederland en zijn visie hierop

Het gebruik van wetenschappelijk onderzoek door beroepsbeoefenaars: een empirisch onderzoek

Het "in control statement"

De CEA en het verborgen curriculum: binnenkort in dit theater?

National culture and internal control disclosures: A cross-country analysis

De Lehman-casus: "The key stumbling block: The accounting Move, while controversial, isn't necessarily illegal"

Een visie op het onderkennen, inschatten en beheersen van reputatierisico's door organisaties

De verborgen baten van duurzaamheid

Effectief risicomanagement vraagt om een verbod op functievermenging

Read more