Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. H.J. (Haitze) de Vries
University Medical Center Groningen

dr. H.J. de Vries

Senior onderzoeker

Werken met pijn. Duurzame arbeidsparticipatie van werkenden met chronische aspecifieke pijn aan het bewgingsapparaat. (Instituut Gak)

Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. (Instituut Gak)

Ontwikkeling bibliotheek Chronische ziekten en oplossingen voor arbeidsparticipatie. (AKC)

Aspecifieke lage rugklachten. Actualisering wetenschappelijke kennis en inzichten. (UWV)

Determinanten voor verzuim en terugkeer naar werk bij mensen met mentale klachten. (BAuA)

Het ontwikkelen en evalueren van een interventie voor bedrijfsartsen waarin zij leren rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden en ziektepercepties van praktisch geschoolde cliënten en hun naasten (ZonMw).

Betrekken van naasten in de sociale geneeskunde. (Instituut Gak)

Werkenden met langdurige gezondheidsklachten en hun naasten. Hoe naasten terugkeer naar werk beïnvloeden. (Arbo Unie)

Ontwikkeling Tool Arbeidsdeskundige beoordeling Psychosociale Arbeidsbelasting. (AKC)

Bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten - BAAN. (ZonMw)

Laatst gewijzigd:08 juni 2021 11:32

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands