Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. H.M. (Harm) Naaijer

Publications

Zes uitdagingen voor het bewegingsonderwijs

De inrichting van de onderbouw en het effect op schoolloopbanen. Ervaringen uit de onderwijspraktijk

Het beste onderwijsstelsel bestaat niet

Cohortonderzoek COOL5-18 Basisrapport meting VO-3 in 2014

Cohortonderzoek COOL5-18 Technisch rapport meting VO-3 in 2014

De inrichting van de onderbouw: Schoolportretten van tien scholen voor voortgezet onderwijs

Peiling Bewegingsonderwijs 2017 Verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

Wat is wijsheid: brede of smalle brugklas?

De inrichting van de onderbouw: Onderzoek naar de motieven en de beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels.

Read more