Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us drs. H.J. (Hilly) Mast

drs. H.J. (Hilly) Mast

050-3616900(!) Studieadviseur Geneeskunde en Tandheelkunde Rijksuniversiteit Groningen/UMCG

De Universiteitsraad is jarenlang mijn grootste en mooiste project geweest.

Als voorzitter van de Raad onderhield ik gedurende negen jaar het contact met het College van Bestuur over relevante bestuurlijke kwesties. Met de vier raadfracties stemde ik af over het brede pallet aan onderwerpen die gedurende een jaar de agenda van de URaad bepalen. College van Bestuur en Uraad vergaderen regelmatig over bestuurlijke onderwerpen die richtinggevend zijn voor de RUG als geheel.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 01:17