Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. H.I. (Irene) Heijink
University Medical Center Groningen

prof. dr. H.I. (Irene) Heijink

Full Professor
Profile picture of prof. dr. H.I. (Irene) Heijink
E-mail:
h.i.heijink umcg.nl

Longziekten vormen een belangrijk maatschappelijk probleem. Ziekten als astma en COPD komen veel voor, hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven en brengen hoge zorgkosten met zich mee. COPD is momenteel zelfs de derde doosoorzaak wereldwijd. Longziekten worden vaak pas in een laat stadium ontdekt, wanneer er al aanzienlijke schade is die niet meer is te behandelen. Met name schade aan de bekledende laag van de luchtwegen en longen (het epitheel - betrokken bij afweerprocessen), wordt momenteel gezien als belangrijke factor in het ziekteproces. De complex structuur van de longen en grote heterogeniteit is tussen patiënten maakt dat de huidige modellen vaak tekortschieten terwijl meer inzicht in de onderliggende mechanismen van verstoord weefselherstel noodzakelijk is.

Irene Heijink bestudeert met haar team de mechanismen die ten grondslag liggen aan de beschadiging en het verstoorde herstel van het epitheel bij verschillende longziekten, waarbij zij gebruik van geavanceerde kweekmodellen met cellen afkomstig van patiënten.

Irene Heijink is opgeleid aan de Rijksuniversiteit van Groningen als Medisch Bioloog. In 2004 promoveerde zij aan de Medische Faculteit op onderzoek naar de regulatie van T lymfocyten bij astma. Hier ontdekte zij een belangrijke sturende rol van het luchtwegepitheel, waar zij haar vervolgonderzoek op heeft gericht. In 2006 en 2007 deed zij als post-doc onderzoek naar verstoord epitheelherstel bij astma in het St Michael’s Hospital in Toronto, Canada. Niet lang na terugkomst in het UMCG werd zij aangesteld in het Talent track. Vanaf 2013 stuurt zij het lab Experimentele Longziekten (EXPIRE) aan. Sinds 2022 is zij programmaleider van het Groningen Research Institute for COPD (GRIAC) en hoofd van European Respiratory Society (ERS) Assembly Basic and Translational Sciences. In haar leerstoel Cellulaire en Moleculaire Longpathologie wil Heijink nieuwe strategieën ontwikkelen om de epitheel barrière bij longziekten te herstellen.

Last modified:15 August 2023 1.48 p.m.