Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. H.I. (Hilde) Hacquebord

dr. H.I. (Hilde) Hacquebord

Associate Professor of Applied Linguistics (retired)
No picture available
E-mail:
h.i.hacquebord rug.nl

Publications

Kunnen we de moeilijkheid van teksten meten? Naar concrete maten voor de referentieniveaus.

Woordenschat toetsen in functioneel perspectief

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Effect of Explicit and Implicit Instruction on Free Written Response Task Performance

Taaltoetsing in het kader van Taalbeleid in het Hoger Onderwijs

Van PO naar VO, de ontwikkeling van de functionele leesvaardigheid

De ontwikkeling van het begrijpend lezen van Amsterdamse leerlingen in de overgangsperiode van primair naar voortgezet onderwijs.

Diatekst: een nieuwe kijk op 'zwakke lezers'.

Doorlopende Leerlijnen Taalonderwijs Nederlands: theorie en praktijk. Verslag van het symposium gehouden op 29 mei 2009 tijdens de 6de Anela-conferentie in Rolduc.

Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren voorkomt uitval zwakke lezers in VO. Diatekst, nu ook voor groep 7 en 8 PO

Read more

Press/media

'How do you underbuild that?'; Op Nederlandse universiteiten wordt het Nederlands door het Engels verdrongen