Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us H.F.M. (Ricus) Dullaert, MA

H.F.M. Dullaert, MA

Beleidsmedewerker, Projectleider Noordelijke Educatieve Alliantie, Deelprojectleider Regionale Aanpak Personeelstekorten, Coördinator Expertisecentrum Vakdidactiek Noord
H.F.M. Dullaert, MA
E-mail:
h.f.m.dullaert rug.nl

Noordelijke Educatieve Alliantie: Een samenwerkingsverband tussen de lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en NHL Stenden. Doel is om de krachten te bundelen op het gebied van opleiding, professionalisering en onderzoek. Dit in nauwe samenwerking met het scholenveld (PO, VO, MBO, speciaal onderwijs). De Noordelijke Educatieve Alliantie is een icoonproject van de Universiteit van het Noorden. 

Regionale Aanpak Personeelstekorten VO/MBO: Een samenwerkingsverband tussen schoolbesturen voor vo en mbo en de lerarenopleidingen van de RUG en NHL Stenden in de provincie Groningen. Doel is om het personeelstekort in het onderwijs terug te dringen. 

Laatst gewijzigd:02 december 2021 12:10

Contact information

Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
The Netherlands