Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. H. (Manda) Broekhuis

prof. dr. H. (Manda) Broekhuis

Full Professor
Profile picture of prof. dr. H. (Manda) Broekhuis
Telephone:
Secretary office:
E-mail:
h.broekhuis rug.nl

Research projects

 • Espria, Development and Implementation of Modular Care, September 2017-September 2019.
 • ZonMW/NWO, Urban Design for Improving Health in Groningen – UDIHiG, phase 1 (2018) and phase 2 (2019) are granted, together with Prof. C. Wagenaar, Prof. M. Reijneveld, and dr. S. van der Spek (TU Delft), and the municipality of Groningen
 • ZonMW/NWO, Healthy ageing and improvement of districts in the municipality of Groningen, 2019, together with Prof. dr. C. Ahaus and the municipality of Groningen, PhD position Marleen Fluit.
 • PhD-project of Amak Yacoub, Managing service triads through buyer involvement in supplier’s HR practices, together with Prof. dr. D.P. van Donk, 2016-present.
 • PhD project of Anne Bonvanie-Lenferink, The effect of health self-management applications on employees’ health: the explanatory use of individual reflexivity, and boundary conditions, together with Prof. dr. H. Wortmann and Prof. dr. Janssen, 2015-present.
 • PhD project Johan Oosterwold, Professional decision making in emergency situations, togehter with Prof. dr. P. Roodbol and Prof. S. de Rooij, 2016-present.
 • Transitie-experiment "Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere". Project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In samenwerking met het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Projectleider Prof. dr. J.P.J. Slaets. Projectmanagement vanuit Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Prof. dr. C. Ahaus, dr. M. Broekhuis en dr. M. van Offenbeek, onderzoeker drs. M. van der Laan. Gefinancierd door ZonMw. Afgerond met promotie M. Eissens-van der Laan: The feasibility of modularity in professional service design; towards efficient person-centred care.
 • Implementatie van multidisciplinaire richtlijnen in complexe en onvoorspelbare zorg. Een multi-site casestudie van factoren die adoptie bepalen. Dr. M. Broekhuis en M.A.G. van Offenbeek, in samenwerking met het Trimbos Instituut en de CCAF. Gefinancierd door ZonMW, projectnummer 150040005.
 • De attitude van artsen tegen aanklagen - een opstap naar patientveiligheid. Promovendus: drs. E. Renkema, Promotor: Prof. dr. C. Ahaus, co-promotor: dr. M. Broekhuis. Afgerond met promotie E. Renkema: Professionals  attitude and behavior in an accontability context: the physician s case.
 • Het ontwikkelen van "actionable" indicators in de oncologische zorg. Promovenda: drs. M. Gort, Promotor: Prof. J. Wijngaard, Prof. N. Klazinga, co-promotoren: dr. M. Broekhuis, dr. R. Otter. Gefinancierd door het IKNO Groningen.
 • Samenwerking tussen medische professionals: pain or gain? Promovenda: drs. R. Stoffels, Promotor: Prof. dr. E. Molleman, co-promotor: dr. M. Broekhuis. Gefinancierd door ZonMw. Afgerond met promotie R. Stoffels: Cooperation among mediucal specialists: Pain or gain? 
 • Multidisciplinaire teams in de palliatieve zorg. Post-doc dr. B. van der Vegt. Begeleiding: dr. M. Broekhuis. Gefinancierd door het IKNO Groningen.
 • Individual accountability. The interplay between task, social context and personality att ributes. Promovenda: Nonna Turusbekova. Promotor: Prof. E. Molleman, co-promotoren: dr. B. Emans en dr. M. Broekhuis. Afgerond met promotie N. Turusbekova.
 • Design decisions in the Front Office – Back Office issue. A study of trade-offs in the financial services sector. Promovenda: drs. L. Zomerdijk. Promotor: Prof. J. Wijngaard, co-promotoren Prof. dr. J. de Vries en dr. M. Broekhuis. Afgerond met promotie L. Zomerdijk.
 • Evaluatie van PAUKH, het auditmodel voor de huisartsenopleiding. Gefinancierd door  Stichting BeroepsOpleiding Huisartsen (SBOH). Begeleiding:  Prof. dr. C. Ahaus en dr. M. Broekhuis. 
 • Evaluatie van het project Koala(Kijken Op Afstand Logisch Alternatief). Gefinancierd door  Stichting Koala. 
 • Het ontwikkelen van een reflectiemodel om samenwerking tussen medici, verpleging, paramedici en medische administratie te verbeteren. Gefinancierd door het UMCG Groningen. 
 • Inventarisatie van kennis en instrumenten op het gebied van medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoek binnen de overheid. Gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 • Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een intern visitatiemodel c.q. reflectiemodel voor artsen in het UMCG om de overdracht van zorg te verbeteren. Gefinancierd door het UMCG Groningen. 
 • Evaluatie van instrumenten die beogen kwaliteit van zorg te meten. Gefinancierd door NWO.  
Last modified:04 April 2023 1.58 p.m.