Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. G. (Gerrit) Voerman

prof. dr. G. (Gerrit) Voerman

Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system

Research interests

Personal

Gerrit Voerman (1957) is historicus en sinds 2011 hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel. Hij doet onderzoek naar politieke partijen vanuit een historische en politicologische benadering.

Research interests

 

 

Op 18 september 2012 hield hij zijn oratie, getiteld Over de toekomst van de politieke partij. Voerman is in Nederland expert op het gebied van politieke partijen. Hij geeft sinds 1989 leiding aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voerman studeerde geschiedenis aan de RUG en promoveerde in 2001 op De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930) (Amsterdam, 2001).

 

Research interests

Voerman publiceert veelvuldig over de geschiedenis, organisatie, cultuur, ideologie en functies van politieke partijen. Hij was redacteur van het Jaarboek van het DNPP en voert sinds 2008 de redactie van een reeks die bij Uitgeverij Boom in Amsterdam wordt uitgegeven over de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Hierin zijn de volgende titels verschenen: Zestig jaar VVD  (2008; met Patrick van Schie), Van de marge tot de macht. De ChristenUnie 2000-2010  (2010; met Joop Hippe), Van de staat naar de straat. GroenLinks 1990-2010 (2010; met Paul Lucardie), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democratisch Appèl 1980-2010 (2011), en Populisten in de polder. (2012; met Paul Lucardie). In januari 2016 verschijnt  een nieuwe bundel in de reeks over de PvdA (met Frans Becker).

 

Research interests

Eerder schreef Voerman onder meer 40 jaar vrij en verenigd: geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988 (1988; met Ruud Koole en Paul Lucardie), Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief (1999; met Paul Lucardie en Wijbrandt van Schuur) en Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1998, (2002; met Douwe Jan Elzinga).

 

Research interests

Daarnaast doet Voerman, vaak in het verband van het Montesquieu Instituut waarvan het DNPP deel uitmaakt, onderzoek naar de (geschiedenis van de) Europese integratie. In de reeks Montesquieu Policy Papers verscheen: Hoe sterkere europartijen kunnen bijdragen aan de Europese representatieve democratie (2014; met Simon Otjes) Ook schrijft hij regelmatig voor De Hofvijver, de nieuwsbrief van het instituut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Research interests

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn sinds 2004 de volgende onderzoeksrapporten gepubliceerd. De meest recente zijn: Rekrutering revisited: de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 vergeleken met 2006, (2011; met Marcel Boogers), Partijfinanciering van politieke partijen op lokaal niveau. Een vergelijkend onderzoek naar regelingen voor overheidssubsidies en giften van derden aan politieke partijen op lokaal niveau in een aantal Europese landen (2013; met Nienke Onnen) en Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014: kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard (2014; met Marcel Boogers)

 

     

Research interests

Momenteel doet Voerman onder meer onderzoek naar ledenloze partijen als de PVV, populistische partijen, partijcultuur en -identiteit in internationaal-vergelijkend perspectief en naar de relatie tussen de Nederlandse partijen en de europartijen waarvan zij deel uitmaken.

 

Expertise: Geschiedenis van Nederlandse politiek en politieke partijen; functioneren Nederlands en Europees partijstelsel

 

Research interests

 Media

 

 

 Uitzending Nieuwsuur

 

 

 

 Debat: de plicht der politieke partijen

 

 

 Multimediaproject: Fre Meis: Volkscommissaris van Groningen, vakbondsbestuurder en politicus.

 

Publications

Buma, Pechtold en het machtsvacuüm: het voortijdige vertrek van de fractievoorzitters van CDA en D66 tijdens Rutte III

CDA moet Omtzigt serieus nemen om te overleven

De geest van Omtzigt waart nog steeds rond bij het CDA

De organisatie van de lokale partijen

De positie van het politieke ledenblad

Meten van verzuilde politiek in de media: Een digitale benadering van katholieke en sociaaldemocratische dagbladen, 1918-1967

'Niet stoffig, toch?': Terugblik op het kabinet-Rutte III

'Niet zo'n stoffig kabinet, toch?': Inleiding op Rutte III

Opinie: 'Formatiefractie' van GroenLinks en PvdA lijkt opmaat tot fusie, maar zonder draagvlak onder partijleden

Ruk naar links? een analyse van de verkiezingsprogramma's van potentiële regeringspartijen

Read more

Press/media

Fors minder lokale partijen op stembiljet in grote steden, maar in Twente juist meer

Flinke daling aandeel lokale partijen op stembiljet grote steden

Aantal leden politieke partijen vorig jaar met 15 procent gegroeid

Lokale partijen winnen terrein bij gemeenteraadsverkiezingen

Lokalen rukken op bij gemeenteraadsverkiezingen

Forse giften aan politieke partijen onder vuur, GroenLinks stelt donatieplafond voor

Waarom heft D66 haar eigen invloedrijke lobbyclub op?

Niet klaar om te knokken

Massaal royement stort SP dieper in crisis

Read more