Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. G. (Gerrit) Roorda

dr. G. (Gerrit) Roorda

Teacher Educator Mathematics

Na zijn wiskundestudie (RUG) en lerarenopleiding was Gerrit tien jaar wiskundedocent in Groningen en Zwolle. Daarna werd hij lerarenopleider. Hij heeft inmiddels ruim 20 jaar ervaring bij de Lerarenopleiding wiskunde van RUG en NHL Stenden Hogeschool.

In de Lerarenopleiding is Gerrit docent vakdidactiek, stage examinator, vakverantwoordelijke voor het Lesson Study onderzoek, en voorzitter van de examencommissie.

Als onderzoeker probeert hij steeds beter te gaan begrijpen hoe mensen wiskunde leren en hoe je het vak kan onderwijzen. Vooral door ervaringen in Japan heeft zijn onderzoekswerk een impuls gekregen in de richting van de professionele ontwikkeling van docenten en het implementeren van nieuwe didactieken, met name Teaching through problemsolving.

Last modified:12 April 2023 3.50 p.m.