Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. G. (Gohar) Karapetian

Publications

Constitutionele toetsing in Armenië

De verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en het nieuwe kiescollege niet-ingezetenen

De Wet politieke partijen in consultatie gebracht: een eerste commentaar

Een Duits perspectief op de partijverbodsregeling in de Wpp

Het Britse Hooggerechtshof over de Schotse onafhankelijkheid

Kunstmatige intelligentie en de Colombiaanse rechter

Politieke en sociaaleconomische (on)gelijkheid in Caribisch en Europees Nederland

St. Augustine and the Court of Justice of the European Union on Citizenship

Verlies van het Nederlanderschap wegens indiensttreding bij een vreemde krijgsdienst: van punitief naar preventief?

Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme

Read more

Press/media

Herman Bröring over het pokopokobeginsel

Focus on islands' interests in European election debate

Grote verschillen bij overzeese gebieden

Rijksuniversiteit Groningen biedt rapport 'Het Koninkrijk tegen het licht’ aan

Europese Parlementsverkiezingen 2019 en de Caribische Nederlander

Read more