Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. G.H. Sjobbema

Publications

Cryptoactiva uit de anonimiteit: een lastige afweging van belangen

Rechtsbescherming bij internationale inlichtingenuitwisseling

Verslag afscheid prof. dr. T. Blokland

Verslag promoties mr. M.G. de Jong en drs. J.N. Bouwman

Het regime inzake de eigen woning in de Wet IB 2001

Informatieverplichtingen van banken vanaf 2001

De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001

Verslag promotie drs. J.W.J. de Kort

Het belastingsysteem in Egypte

Read more