Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. G. de Roo

Publications

Optimising Nudges in Public Space: Identifying and Tackling Barriers to Design and Implementation

Adaptive planning and the capacity to perform in moments of change

Handbook on Planning and Complexity

Rationalities for adaptive planning to address uncertainties

Socio-spatial complexity in leisure development

The Fuzzy Side of Publicness: Visualizing Street Politics of Everyday life through the Lens of Distance

Understanding self-organization and formal institutions in peri-urban transformations: A case study from Beijing

[相关者商议:在普遍认同和积极的规划 环境中处理可持续发展模糊性的方 法]

Adaptieve Planning in Perspectief: Over adaptieve sturingsbenaderingen voor het borgen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een veranderlijke wereld

Read more

Press/media

Waar moeten die 220000 huizen komen?

Opinie: Maak een einde aan de versnippering van ruimte en kies voor een gebiedsgerichte aanpak