Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Publications

Bestuursrecht 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving

Climate change litigation in the Netherlands – the Urgenda case and beyond

Inleiding bestuursrecht

Climate Litigation, Climate Act and Climate Agreement in the Netherlands

Bestuursrecht 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving

Milieu en de Bouw

Bestuursrecht 1: Systeem; Bevoegdheid; Bevoegdheidsuitoefening; Handhaving

De correctie Widdershoven gewogen

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht

De moeizame verhouding tussen artikel 8:69a Awb en artikel 6:163 BW

Read more

Press/media

Deze uitspraak over Shell laat zien: het klimaat is een mensenrechtenkwestie

Greenpeace-aanklacht kans van slagen? 'Dat dachten we van de Urganda zaak ook niet'

Greenpeace sleept Nederlandse staat voor rechter om staatssteun KLM

Nog geen dwangsom voor Nederlandse staat in Urgendazaak

De Klimaatwet heeft alleen politieke waarde

Read more