Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. G.A. (Gerrit) van der Veen

prof. mr. dr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Professor by special appointment in Environmental Law
No picture available
E-mail:
g.a.van.der.veen rug.nl

Publications

Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Bestuurshandelingen

Bodem, grondwater en de Omgevingswet

Case note: ECLI:NL:HR:2023:497

De lange weg naar de Omgevingswet

Een nieuw klassiek arrest voor overheid en privaatrecht

Handboek bouwen onder de Omgevingswet

Omgevingswet: de tekst van de Omgevingswet en andere omgevingsrechtregelgeving, voorzien van commentaar

Vleermuizen en de vrienden van de rechter

Read more

Press/media

Zakendoen - BNR Nieuwsradio

Kabinet moet vaart maken met stikstofreductie, eist Greenpeace, dat met rechtszaak hoopt op Urgenda-scenario

Case by case, the activist insists on being climate equal

Caso por caso, la activista insiste en ser climáticamente igualitaria

Au cas par cas, la militante insiste pour être climatiquement égale

Zaak voor zaak bedingt de activist zijn klimaatgelijk

Rechtszaak KLM tegen overheid illustratief voor kloof tussen bedrijfsleven en politiek

Deze uitspraak over Shell laat zien: het klimaat is een mensenrechtenkwestie

Greenpeace-aanklacht kans van slagen? 'Dat dachten we van de Urganda zaak ook niet'

Greenpeace sleept Nederlandse staat voor rechter om staatssteun KLM

Read more