Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. F. (Frank) Veenstra

Publications

Aantekeningen bij art. 2:346 BW (geactualiseerd tot 1 maart 2020)

Aantekeningen bij art. 2:354 BW (geactualiseerd tot 1 maart 2020)

Naschrift bij de reactie op het artikel ‘Vernietiging van dechargebesluiten in de enquêteprocedure: wat heeft de enquêteprocedure de curator te bieden?’, TvI 2020/24

Vernietiging van dechargebesluiten: wat heeft de enqueteprocedure de curator te bieden?

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2019:3222

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2019:4295

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2019:4359

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2020:1159

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2020:2033

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2020:2372

Read more