Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. F. (Frank) Veenstra

Publications

Discussie omtrent het aandeelhouderschap van verzoeker om een enquete

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2021:3704

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2021:3789

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2021:4259

Wenk bij: ECLI:NL:RBGEL:2020:7222

Aantekeningen bij art. 2:346 BW (geactualiseerd tot 31 december 2020)

Aantekeningen bij art. 2:354 BW (geactualiseerd tot 31 december 2020)

Case note: ECLI:NL:GHAMS:2021:892

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2020:2522

Wenk bij: ECLI:NL:GHAMS:2020:2982

Read more