Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us F.K. (Fryderyk) Kwiatkowski, MA

Research interests

My research focuses on the reception of “Gnosticism” in all areas of Western culture, from esotericism, philosophy, theology, religion, politics, to fiction.

Publications

A critical analysis of the concept of "Gnosticism" in Polish literary studies

The Gnostic New Age: How a Countercultural Spirituality Revolutionized Religion from Antiquity to Today, written by April D. DeConick

How To Attain Liberation From a False World? The Gnostic Myth of Sophia in Dark City (1998)

Czym są gnostyckie dystopie? refleksja nad gnostycką wizją świata w badaniach nad dystopiami

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne

About the concept of "Gnosticism" in fiction studies

'Let Us Make ROBOT in Our Image, According to Our Likeness': An Examination of Robots in Several Science Fiction Films through the Christian Concept of the 'Image of God'

Problem wpływu teozofii Jakuba Böhmego na idealistyczny system Georga Wilhelma Fryderyka Hegla

Stanowisko Watykanu wobec masonerii w XVIII w

Templariusze są wśród nas? ezoteryczne obrazy historii w kinie popularnym

Read more

Press/media

Decoding Dark City, The Matrix & Other Gnostic Movies