Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. F.A. (Frans) Nelissen

Publications

Foreword

The Netherlands

The North Sea Wind Power Hub Project: Some International and EU Law Aspects

Handhaving van internationaal milieurecht: de rol van overheden in de Deep Water Horizon en Probo Koala Zaken

Responsibility of international organizations: Some Issues relevant in the relation between international organizations and their Member States: who pays the check?

Australia attempts to harpoon Japanese whaling program

Advies voor de Vereniging voor Beroeps-Chartervaart m.b.t. toepasselijkheid van de Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie

Senior expert in project The Hague Espace for Environmental Global Governance

Tussentijdse rapportage van juridische analyse van de al of niet toepasselijkheid van het Verdrag betreffende de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) op historische zeilschepen

The Hague: legal capital of the world? : liber in honorem W.J. Deetman

Read more

Press/media

Hoogleraar over lozingen bij Duitse grens boven Schiermonnikoog: 'Dit is geen goed nabuurschap'

Vuile olie

Eén vonkje en het was afgelopen

Read more