Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. F.A. (Frans) Nelissen

Publications

Handhaving van internationaal milieurecht: de rol van overheden in de Deep Water Horizon en Probo Koala Zaken

Responsibility of international organizations: Some Issues relevant in the relation between international organizations and their Member States: who pays the check?

Australia attempts to harpoon Japanese whaling program

Advies voor de Vereniging voor Beroeps-Chartervaart m.b.t. toepasselijkheid van de Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie

Senior expert in project The Hague Espace for Environmental Global Governance

Tussentijdse rapportage van juridische analyse van de al of niet toepasselijkheid van het Verdrag betreffende de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) op historische zeilschepen

The Hague: legal capital of the world? : liber in honorem W.J. Deetman

The Hague, International City - UN City- City of Peace and International Justice: Onward to 2015!

Wim was een ziener

Forty years of international law

Read more

Press/media

Hoogleraar over lozingen bij Duitse grens boven Schiermonnikoog: 'Dit is geen goed nabuurschap'

Vuile olie

Eén vonkje en het was afgelopen

Read more