Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. ir. E.W. (Erik) Meijles

dr. ir. E.W. (Erik) Meijles

Director of Education and Associate Professor Landscape Geography

Bachelor:

- Physical Geography (Human geography and urban & regional planning; Spatial planning and design)

- Landscapes (Human geography and urban & regional planning; Spatial planning and design)

- Systeemecologie (Faculteit FSE, major ecologie & evolutie)

Master:

- Nature, Landscape & Heritage (Master Cultural Geography)

  

Cursussen (extern):

Cultuurlandschappen van Noord-Nederland (Kenniscentrum Landschap, Faculteit Letteren)

Lopende Masterprojecten:

Hendrik Tamsma - het landschap van de grutto

Janin Hekman - Cultuurhistorie in ruimtelijk beleid

Jesse Akkerman - Het landschap in Noorderbreedte

Jessy Snip - Fysieke en sociale factoren in de (nieuwe) leefomgeving

Kenneth Vaneker - Erfgoedbeleid

Lisa Schreuder - Marumerlage

Nienke Voskuilen - aanleg wegen Koning Willem I - het planologische proces

Afgeronde Masterprojecten:

Berber Oosterhagen, 2018 - Wat is het Hondsruggebied? - Hondsruggebied door de jaren heen.

Rik van Heumen, 2018 - In de sporen van het verleden - Een ruimtelijke analyse van historische routenetwerken in het Hondsruggebied op basis van karrensporen

Sebastiaan l'Ami, 2018 - De Dommel en de mens: Een studie naar de invloed van de mens op de lithografie en lithostratigrafie van het beekdal van de rivier de Dommel.

Mark Reysoo, 2017 - Natuurontwikkeling landschapshistorisch bekeken - De positie van aardkundige en cultuurhistorische waarden binnen drie grote natuurontwikkelingsprojecten in Noord-Nederland

Martijn Oldenhave, 2017 - Verval in Vrede: Kazernes van de Konklijke Landmacht en de diensplicht als Koude Oorlog erfgoed.

Chris van Eunen, 2017 - Dijkdoorbraken en Doorbraakkolken - Onderzoek naar het ontstaan en het herstel van dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de dijk tussen Vollenhove en Kuinre.

Koen van den Driesche, 2017 - Eene merkelyke uitgestrektheid - De invloed van de fysische geografie op de historische landschapsinrichting in de Castricummerpolder.

Liesbeth de Vries, 2016 - Landscape preferences, nature images and recreational movement; the case of Terschelling

Luka Repanis, 2016 - Water management in low-lying areas - Synergies and conflicts in multifunctional planning projects

Dorien Kramer, 2015 - Walking behavior, perceptions of nature and perceptions on the management of the land. Are they related?

Lars Engelbertink, 2015 - Coastal Protection in the Wadden Sea

Robin Koster, 2013 - Ruimtelijk wandelgedrag van toeristen in het Drents-Friese Wold, in kaart gebracht met GPS.

Geert Pels, 2012 - De sociaal-maatschappelijke achtergrond van Drentsche veldnamen in de 19e en 20ste eeuw.

Jan Jelmer Meijer, 2012 - Wat is de regionale identiteit van de Hondsrug? Onderzoek i.s.m. Harrie Wolters, Geopark De Hondsrug

Machteld Brands, 2011 - Onderzoek naar de beleving en identiteiten van hergebruikte veldnamen in nieuwbouwwijken

Pieter Jan Karsijns, 2011 - Toepassingen van GIS in de analyse van mental maps

Loes Heeling, 2011 - In de Maneschijn: een onderzoek naar de culturele dynamiek van levende veldnamen in de omgeving van Sleen

Aline Hoving, 2010 - Identiteitbepalende landschapselementen in het Groninger Hogeland

Robert Reinders, 2010 - Stormvloeden en perceptie in het Dollardgebied

Nicky Spring in 't Veld, 2010 - Historische bossen in het Nationaal Landschap Drentsche Aa: typologie, locatiekeuze, beheer, mogelijkheden voor herstel.

Wiebe Horrevorts, 2010 - Onderzoek naar de infrastructuur van de karrensporen in het Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentse Aa. 

Willem Heesen, 2009 - Cultuurhistorie voor het oprapen? 

Jeroen Zomer, 2009 - Landschapsgeschiedenis van Roderwolde. Een interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese van een woldgebied in de Kop van Drenthe en de kolonisatie en ontginning in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Pim Hendriks, 2009 - Hoe kijkt de samenleving tegen megastallen aan? Associaties met megastallen door studenten van de RUG, NHL en de AOC Terra.

Johannes de Jong, 2009 - De beleving van het beekdal van de Drentsche Aa.

Matthijs Groeneveld and Claudia Westermann, 2008 - An Inuit Community in a changing environment - subsistence-hunting and gender-relations in Arviat, Nunavut.

 

Laatst gewijzigd:10 juli 2023 15:01