Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us E. van der Velde

Publications

Grutto Landschap Project, Jaarverslag 2021: De staat van ons landschap: biomonitoring van duurzame landbouw innovaties

Grutto Landschap Project: Jaarverslag 2020

De Grutto Monitor 2012-2019: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân

Geolocators lead to better measures of timing and renesting in black-tailed godwits and reveal the bias of traditional observational methods

De Grutto Monitor 2016: De vinger aan de pols van de grutto-populatie met een actueel overzicht van de demografische parameters op basis van langjarig veldonderzoek in Súdwest Fryslân

Read more

Press/media

Optimisme over weidevogels na ongewoon broedseizoen

De grutto is de nieuwe dodo - Weidevogelbeheer kan neergang niet stoppen

Hongersnood onder gruttokuikens in Fryslân door tekort aan insecten

Nieuw Portugees vliegveld zit 'onze grutto's' in de weg

Publicity in 2018 about "Continuing meadow birds declines"

Read more