Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. E.P. (Pieter) Jansen

Publications

Bridging the gap between theory and practice in management accounting: reviewing the literature to shape interventions

Het gebruik van wetenschappelijk onderzoek door beroepsbeoefenaars: een empirisch onderzoek

Participation, accounting and learning how to implement a new vision

The effect of leadership style on the information receivers' reaction to management accounting change

De accountancy & controlling opleiding sinds 1991: : Via accountancy voor Bedrijfskunde naar een eigen Bachelor-opleiding

Leiderschap in stijl?

Met het oog op de publieke zaak: Liber amicorum voor prof.dr. Jan van Helden

Using management accounting to lengthen the time frame of managers

National differences in incentive compensation practices: The differing roles of financial performance measurement in the United States and the Netherlands

Using management accounting and control to change the time frame of managers

Read more

Press/media

Alternatief verdienmodel noodzakelijk voor accountants om maatschappelijk taak te vervullen

Hooglerarendiscussie moet over waardecreatie door accountants gaan