Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. E. (Esther) Hartman

Publications

A prospective analysis of physical activity and mental health in children: the GECKO Drenthe cohort

Development of fundamental motor skills between 2006 and 2016 in Dutch primary school children

Objectively measured physical activity during primary school physical education predicts intrinsic motivation independently of academic achievement level

The mediating role of neurocognitive functions in the relation between physical competencies and academic achievement of primary school children

Bewegend leren in het speciaal basisonderwijs

Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek Een literatuurstudie naar de effecten van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Effects of aerobic versus cognitively demanding exercise interventions on brain structure and function in healthy children: Results from a cluster randomized controlled trial

Fit en Vaardig in het speciaal basisonderwijs: Onderzoek naar de implementatie van bewegend leren tijdens reken- en taallessen

Motor performance and daily participation in children with and without probable developmental coordination disorder

Physical fitness and psychosocial health in a sample of Dutch adolescents

Read more

Press/media

Impact in Beeld: Fit en vaardig op de basisschool met Esther Hartman.

Bewegen tijdens de les is goed voor iedereen: 'Verrast hoe fanatiek ze waren'

Physically active learning

Welbevinden van kinderen in het gespecialiseerd onderwijs.

Preventie Overleg Groningen officieel van start

Kind dat sport beter af.

Gaan jongeren beter leren door bewegen? Alles over Sport.

Fit en Vaardig op School: Leuk, gezond en bewezen effectief

Read more