Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. E. Gritter

Publications

De hulpofficier en het onderzoek in de smartphone

De Wet op de economische delicten

Het daderschap van de rechtspersoon en avas: universele communicerende vaten?

Modern Strafrecht

The Netherlands

De rechtmatigheid van datamining door de politie

IT-recht

Strafrecht & IT

Het decryptiebevel aan de verdachte in het economisch strafrecht

Modernisering strafvordering: verschoning en codificatie

Read more