Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. E. Gritter

Publications

De bevoegdheid tot ‘onderzoeken’ in strafrecht en bestuursrecht: kent ons recht een drieledig zoekstelsel?

IT-recht

Strafrecht & IT

De hulpofficier en het onderzoek in de smartphone

De Wet op de economische delicten

Het daderschap van de rechtspersoon en avas: universele communicerende vaten?

Modern Strafrecht

The Netherlands

De rechtmatigheid van datamining door de politie

IT-recht

Read more