Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. E.F. (Emil) Verheul

Publications

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid

Gemiste gebruiksmogelijkheden in het schadevergoedingsrecht

Wijziging van beperkte rechten. Bespreking van het proefschrift van mr. K. Everaars

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1785

De hervorming van het Belgische goederenrecht

Duurzame financieringsstructuur: Obligatoire zekerheid?

Recensie van M.A. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 636 p.

Verjaring van schadevergoedingsvorderingen wegens langdurig nalaten

Verzwaring van een erfdienstbaarheid

Case note: ECLI:NL:GHAMS:2020:747

Read more