Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. E.F. (Emil) Verheul

Publications

Case note: ECLI:NL:GHAMS:2020:747

De puzzel van art. 3:86 lid 3 BW

Naschrift

Reactie op ‘Vruchtgebruik op verhuurde zaken: grof geschut voor de financieringspraktijk of een brug te ver?’ van mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg in WPNR 2019/7258

Verjaring en het ontstaan van schade

Verjaring van een rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand

Voortdurende gedragingen en de subjectieve verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW

Bezit van een erfdienstbaarheid

Case note: ECLI:NL:RBZWB:2019:2115

De beperkte reikwijdte van het keuzerecht van de curator

Read more