Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. E.F. (Emil) Verheul

Publications

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid

De afwikkeling van een negatieve boedel

Gemiste gebruiksmogelijkheden in het schadevergoedingsrecht

Opsporen en wegvoeren: Over de derde rechtsvordering van de eigenaar

Wat zijn nevenvorderingen?

Wijziging van beperkte rechten. Bespreking van het proefschrift van mr. K. Everaars

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1785

De hervorming van het Belgische goederenrecht

Duurzame financieringsstructuur: Obligatoire zekerheid?

Recensie van M.A. Heilbron, Retentierecht en uitwinning (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 636 p.

Read more

Press/media

Nieuw WODC-onderzoek naar Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)