Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. E.F. (Emil) Verheul

Publications

Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord

De overgang van vergunningen en subsidies

Obligatoire vruchttrekkingsrechten

Obligatoire zekerheid op zaken: Een stimulans voor de energietransitie en een circulaire economie?

Optierechten in faillissement

Procederen tegen een lege boedel

Verkrijging door verjaring van overheidsgrond

Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid

De afwikkeling van een negatieve boedel

Gemiste gebruiksmogelijkheden in het schadevergoedingsrecht

Read more

Press/media

Nieuw WODC-onderzoek naar Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)