Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsE.E. (Esther) Haag, MA

E.E. Haag, MA

Coördinator Career Strategy
E.E. Haag, MA
Contact:
050 36 35844 (afspraken spreekuur: careerarts.youcanbook.me)
Raden van Advies:
E-mail:

Career Minor, 2015-heden

In 2015 heeft het bestuur van de Faculteit der Letteren besloten tot invoering van een nieuw facultair minorstelsel dat een substantieel onderdeel gaat vormen van de loopbaanvoorbereiding in de bachelorprogramma's. Vanaf 2018-2019 kunnen studenten behalve voor een vakinhoudelijke minor van 15 of 30 ECTS, zoals de buitenlandminor, universitaire minor en premaster-minor, ook kiezen voor de 'career minor'. Deze omvat naast een stage, projectopdracht voor een werkgever of ondernemingsplan van 15 ECTS (het zogenaamde Career Lab), modules op het gebied van onder andere interculturele vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en strategisch schrijven. De minoren maken deel uit van de leerlijn Employability die voor de bachelors wordt ontwikkeld

https://www.rug.nl/let/education/bachelor/minoren/career-minor

Raden van Advies, 2011-heden

De Faculteit der Letteren heeft 13 Raden van Advies voor haar (clusters van) opleiding(en). Elke Raad bestaat uit een vrijwillige vertegenwoordiging van de belangrijkste werkgevers van afgestudeerden van de opleiding, alumni van de opleiding en vertegenwoordigers van staf en studenten. Doel is het adviseren van de afdeling en opleidingscommissie over de aansluiting van de opleiding(en) op de arbeidsmarkt. Daarmee levert iedere Raad een bijdrage aan het actueel houden van het curriculum. Coördinator (en secretaris) van de Raden van Advies is Esther Haag. Iedere Raad komt circa drie keer per twee jaar in vergadering bijeen.

https://www.rug.nl/let/organization/bestuur-afdelingen-en-medewerkers/bestuur-en-commissies/raden-van-advies

U4 Career Staff Training, March 2016-April 2018

Professionalization and Quality Assurance of Career Services for career staff at the Partneruniversities Gent, Göttingen, Uppsala and Groningen.

Thematic sessions:

 1. Visibility and Branding – Career Professionals as Part of the University - Uppsala University (March 2-4, 2016)
 2. International Specifics - Adaptation of Consultation Sessions (Georg-August-University Göttingen, September 22-23, 2016) http://www.u4network.eu/index.php/news/2031-u4-career-staff-training-goettingen-22-23-september-2016.
 3. Methodology – Innovative Techniques in Training (Ghent University, March 2-3, 2016).
 4. Future Trends – What is new in our Field (University of Groningen, September 22-23, 2016).

Verbetertraject Beoordelingsformulieren Bachelor- en Masterstage, 2016

Met het opzetten en leiden van twee werkgroepen is in opdracht van het Faculteitsbestuur in overleg met stagecoördinatoren, docenten en de toetsdeskundige de beoordeling van de twee typen stages verbeterd. De nieuwe procedure, met nieuwe formulieren voor stagegever en docent, is getest door docenten en stagegevers. Voor de bachelorstage is naast de nieuwe formulierenset een instructie en studiehandleiding opgesteld. Voor de masterstage is aan de opleidingen een verbetervoorbeeld ter beschikking gesteld.

EU-VIP, Leven Lang Leren Programma - Education and Culture DG, 2009-2011

In samenwerking met het ICTOL (ICT & onderwijs Letteren) was het Stagebureau partner voor de Rijksuniversiteit Groningen in het project EU-VIP (Virtual Internship Placements). Dit project onder het Leven Lang Leren Programma van de Europese Commissie heeft tot doel internationale stages te bevorderen door het inzetten van nieuwe technologieën. Binnen het project voert het Stagebureau een pilot uit binnen het cluster 'Blended Internships'. Belangrijkste focus ligt de inzet van communicatiemiddelen via het internet voor stages in wetenschappelijke opleidingen. Doel is de toegang van docenten tot studenten en vice versa, ongeacht de fysieke afstand tussen beiden, te verbeteren. Dit leidt naar verwachting tot een verbetering in kwaliteit van de stages.

INTERN, ICT-project Rijksuniversiteit Groningen, 2008-2011

Naast en samen met het Europese samenwerkingsproject EU-VIP draaide het Stagebureau samen met het ICTOL (ICT centrum Faculteit der Letteren) een eigen facultair project genaamd 'INTERN'. INTERN had tot doel de online ondersteuning van (internationale) stages door het stagebureau en de opleidingen Euroculture, NOHA en Journalistiek te verbeteren door de Nestoromgevingen van het stagebureau en de opleidingen zodanig in te richten dat:

 • betere communicatie op afstand tussen stagiairs, stagebegeleiders, stagebureau en stageverleners worden gerealiseerd; hier is het project verweven met het Europese project EU-VIP;
 • beter inzicht wordt geboden in status en fase van stages en het invullen en verwerken van de bijbehorende documenten;
 • een beheersysteem wordt opgezet voor centrale (stagebureau) en decentrale (opleidingen) ontsluiting van documenten;
 • persoonlijke informatie en actuele verblijfs- en bereikbaarheidsinformatie van studenten direct toegankelijk is voor begeleiders en andere betrokkenen;
 • de informele uitwisseling van ervaringen en indrukken via social software tussen studenten en, eventueel begeleiders, wordt gefaciliteerd; 
 • studenten, docenten en andere begeleiders worden getraind in het gebruik van de tools voor online stageondersteuning en de procedures die voor het gebruik zullen worden ontwikkeld.

Energy Internship & Career Event, 2009

Samen met de stagecoördinatoren van de faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen en Wis- en Natuurwetenschappen heeft Esther Haag in 2009 het tweede Energy Internship & Career Event in Groningen gelanceerd.  Nederlandse en buitenlandse studenten konden er in contact komen met bedrijven en organisaties om te praten over kansen op een stage of een baan binnen de energiesector. De deelnemende organisaties zijn geselecteerd op basis van hun openheid voor (internationale) stagiairs van de Rijksuniversiteit Groningen.

Overige projecten

 • Lid Hanze Mobility Network (Hanse Passage Project Europese Commissie) Impuls Internationale Stages, 2005-2007
 • Lid Werkgroep Crisisprotocol van de afdeling Studentzaken van de Rijksuniversiteit Groningen, 2010-2011
 • Lid Werkgroep Toekomst Career Services van de Rijksuniversiteit Groningen, 2011
 • Voorzitter Werkgroep Kennisbenutting van Onderwijs Letteren, 2012
 • Voorzitter Facultair Afstemmingsoverleg Career Services Rijksuniversiteit Groningen, 2015
 • Secretaris Werkgroep Career Minor Faculteit der Letteren, 2016
 • Lid werkgroep Pilot LAB Honours College Rijksuniversiteit Groningen, 2016
 • Deelnemer U4 (Gent, Göttingen, Uppsala, Groningen) Career Staff Training, 2015-2018
 • Voorzitter Ontwikkelgroep Career Minor Faculteit der Letteren, 2017
Laatst gewijzigd:28 november 2017 15:02

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Harmoniegebouw

Functie:
Coördinator Career Strategy
Werktijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30-17.00
Telefoon:
050 36 35844 (afspraken spreekuur: careerarts.youcanbook.me)
Raden van Advies: