Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. D.T. Broersma

Publications

Format Enschede. Stad tussen verleden en toekomst

Groene idealen in een paars politiek landschap. Overeenstemming en meningsverschil tussen landbouw en milieubeweging over de ruimtelijke inrichting van Nederland, 1994-2002

Het Groene Front voorbij. De agrarische belangenbehartiging door LTO Nederland 1995-2005