Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us D. (Dolf) Raatjes
University Medical Center Groningen

D. (Dolf) Raatjes


Clustermanager Endocrinologie & Metabole ziekten 

Manager Human Nutrition & Health

Manager laboratorium Bijzondere chemie                 

Manager laboratorium Metabole ziekten

Manager laboratorium Bindingsanalyse

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 08:18