Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. D.J. (Dirk Jan) Wolffram

prof. dr. D.J. (Dirk Jan) Wolffram

Hoogleraar Moderne Geschiedenis
Profielfoto van prof. dr. D.J. (Dirk Jan) Wolffram
E-mail:
d.j.wolffram rug.nl

 

Name: Dirk Jan Wolffram

Date of birth: June 25, 1959

Married with Marijcke Yntema

Father of Anne, Renske and Melle 

 

Present occupation:

 

Professor in the History of Governance and Politics in Modern Times, History Department, Faculty of Arts, University of Groningen

 

Other functions:

 • Member Board Groninger Universiteitsfonds 
 • Member Board Royal Dutch Historical Society (KNHG)
 • President editorial board Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR)
 • Director of Studies Research School for Political History/OPG

 

Research interests

 

 • Political history: policy, administration, governance, political theory
 • Local government worldwide

 • Twentieth century history of town planning

 • Social history, history of social and religious relations:

  • PhD University of Amsterdam 1993, Title dissertation: Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad, Harderwijk 1850 – 1925 , 324 pp., promotor prof.dr. J.C.H. Blom

 

Teaching:

Teacher of the Year, History Department, 2016 and 2017

 • University Teaching Qualification (Basiskwalificatie Onderwijs, BKO) July 2012
 • Senior Teaching Quaification (Senior Kwalificatie Onderwijs, SKO) June 2015
 • political history: theory and historiography
 • non-western history
 • history of international relations
 • research courses bachelor, master, and research master

 

Publications

 

Monographies  

· Uit mijn beurs geen bommen. De Beweging Weigering Defensiebelasting en haar voorgeschiedenis (Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken 1988) 108 blz. Bewerking van doctoraalscriptie, begeleider prof.dr. D.F.J. Bosscher.

· Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad, Harderwijk 1850 - 1925 (Amsterdam: Het Spinhuis 1993) 324 blz.

· Zeeuwse pachters in de Noordoostpolder. Selectie en bijdrage aan de sociale opbouw, 1945-1962 (Lelystad: De Twaalfde Provincie 1995) 216 blz.

· 70 jaar ingenieurskunst. Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989 (Lelystad: De Twaalfde Provincie 1997) 367 blz.

· Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek 1870-1918 (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2003) 206 blz.

 

Edited volumes

 D.J. Wolffram (ed.), Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering van de maatschappij (Amsterdam: Het Spinhuis 1994)

André W.M. Gerrits and Dirk Jan Wolffram (eds.), Political Democracy and Ethnic Diversity in Modern European History (Stanford Ca: Stanford University Press 2005)

Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram (eds.), Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Groningen: Kossmann Instituut 2006)

Stefan Couperus, Christianne Smit and Dirk Jan Wolffram (eds.), In Control of the City. Local Elites and the Dynamics of Urban Politics, 1800-1960. Groningen Studies in Cultural Change XXVIII (Leuven: Peeters, 2007)

Ilja van den Broek, Christianne Smit and Dirk Jan Wolffram (eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question. Groningen Studies in Cultural Change XXXVI (Leuven: Peeters, 2010).

 

Articles, papers (selection, reviews not included)

· (met Ronald Kuipers en Fred Meinen) ‘Verzuiling en ontzuiling op lokaal niveau’, Paper voor het congres Balans en perspectief : visies op de geschiedwetenschap in Nederland, juni 1986.

· ‘Vliegen in de zalf. Orthodox-protestantse principes en compromissen inzake armenzorg en schoolstrijd, 1850 – 1900’ in: D.J. Wolffram (ed.), Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering van de maatschappij (Amsterdam: Het Spinhuis 1994) 41-58.

· 'Walcherse boeren in de Noordoostpolder', Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen jg.4 (1995) nr. 4 (december) 128-133.

· ‘De N.V. Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken, een ‘waterbouwkundige industrie’’ in: A.J. Geurts e.a., Het Zuiderzeeproject. Flevolands industrieel erfgoed. Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (Lelystad: De Twaalfde Provincie 1996) 29-44.

· ‘Divisione moderate e partecipazione al benevere. I Paesi Bassi e i loro abitanti, 1880-1996’ in: R. Fuchs, J. Hoet, La pittura fiamminga e olandese da Van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian, ai contemporanei, (Milaan: Bompiani 1997) 30-62. Catalogus van de tentoonstelling ‘Arte dell' 1900. La pittura fiamminga e olandese da Van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian, ai contemporanei’, Venetië, Palazzo Grassi, 16 maart - 13 juli 1997.

tevens verschenen in Engelse vertaling:

· ‘Controlled dissensions and shared prosperity. The Netherlands and the Dutch 1880-1996’ in: R. Fuchs and J. Hoet (eds), Flemish and Dutch painting: from Van Gogh, Ensor, Magritte and Mondrian to contemporary artists, (Milaan-New York: Bompiani-Rizzola 1997) 30-61.

· (met Nico Randeraad) ‘Schikken en plooien. De Nederlandse bestuurscultuur in historisch perspectief’, Paper voor conferentie ‘De stroperige staat’, Tilburg 27 juni 1997.

· ‘De staat der natie weerspiegeld. Dijksluitingen en herdenkingen van het Zuiderzeeproject’ in: J.M. Firet e.a., “Dwarsliggers komen in het IJsselmeergebied niet voor”. Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland (Lelystad: De Twaalfde Provincie 1997) 33-46.

· (met Nico Randeraad) ‘De Nederlandse bestuurscultuur in historisch perspectief’ in: F. Hendriks en Th. Toonen (red.), Schikken en plooien. De stroperige staat bij nader inzien (Assen: Van Gorcum 1998) 35-49.

· ‘Sociale politiek in Nederland na 1880’, Spiegel Historiael 33 (1998) 10, 471-477.

· (met Martin Elands) ‘Harderwijk 1813-1920. Een eeuw van verandering’ en

· (m.m.v. C. van der Valk), ‘Een orthodox eiland in een moderniserende maatschappij’ in: J. Folkerts (red.) Geschiedenis van Harderwijk (Amsterdam: Boom 1998) 101-144 en 145-156.

· (met Nico Randeraad) ‘Constraints on clientelism: the Dutch path to modern politics 1848-1917’, Paper voor de workshop ‘Clientelism’, London, 27-29 november 1998.

· ‘Netwerken rond sociale politiek. Initiators van beperkte staatsinterventie’, Paper voor de conferentie Maakbaar Nederland, Stichting Maatschappijgeschiedenis, Amsterdam 28 mei 1999.

· (met Nico Randeraad) ‘Dutch bureaucracy between tradition and innovation/La burocrazia olandese tra tradizione ed innovazione’, Paper congres ‘Il lavoro pubblico in Europa. Esperienze e circolazione di modelli tra otto e novecento’, Imola, 14-15 oktober 1999.

· ‘Liberalen, de school en de sociale kwestie’, Onvoltooid verleden. Kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen, nr.7 (nov. 1999) 13-22.

· (met Nico Randeraad) 'Un 'Associazione di Comuni fra tradizione e innovazione', ANCI Rivista XLIV (2000) 2 (februari) 33-35.

· ‘Social politics or planning. A shift in paradigma in the interwar years’, Paper voor de 3rd European Social Science History Conference, 15 april 2000.

· ‘Schikken en inschikken. Plaatselijke elites in tijden van verzuiling 1850-1920’, in: J.C.H. Blom & J. Talsma (eds.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam: Het Spinhuis 2000) 80-102

· (met Nico Randeraad), ‘Il pubblico impiego e la mediazione degli interessi. I Paesi Bassi nel 900’ in Guido Melis en Angelo Varni (ed.) , Il lavoro pubblico in Europa (Turijn: Rosenberg&Sellier 2001) 65-80.

· (met Nico Randeraad), ‘Constraints on Clientelism: the Dutch Path to Modern Politics, 1848-1917’, in: S. Piattoni (ed.), Clientelism, Interests, and Democratic Representation. The European experience in historical and comparative perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 101-121.

· ‘Gereformeerde kerkgeschiedenis vanuit een verzuilingsperspectief’, Gereformeerd theologisch tijdschrift 101 (2001) nr. 3, 98-106.

· (met Nico Randeraad), ‘Dutch administrative culture in a historic perspective’ in F. Hendriks en Th. Toonen (ed.), Polder politics in the Netherlands: The re-invention of consensus democracy in the Netherlands (Aldershot: Ashgate 2001) 41-60.

· ‘Parlementaire enquêtes in de jaren tachtig. Speuren naar verantwoordelijkheid, waarheid en zuiverheid’, Spiegel Historiael 37 (2002), nr. 10, 506-511.

· (met Nico Randeraad) ‘Il “secolo breve” dell’Associazione dei comuni olandesi’, in: Patrizia Dogliani en Oscar Gaspari (ed.), L’Europa dei comuni. Origini e sviluppo del movimento comunale europeo dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra (Roma: Donzelli 2003) 149-164.

· ‘Town planning in the Netherlands and its administrative framework, 1900-1950’, in Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 15 (2003) 199-217

· ‘Democracy, policy, knowledge. The transfer of town planning’, paper for the conference Political Transfer. The use of foreign examples in politics, c. 1789-1960, Groningen, 14-16 january 2004.

· ‘The welfare state revisited’, paper for the European Social Science History Conference, Berlin, 24-27 march 2004

· ‘De kwetsbare stad’, Nieuwste tijd. Kwartaalschrift voor eigentijdse geschiedenis 3 (2004) nr 3, 4-10

· ‘Politieke stadsgeschiedenis’, Groniek. Historisch tijdschrift 37 (2004) nr. 165, 591-602

· (with André W.M. Gerrits), ‘Introducing the problem. The historical relation between ethnicity and democracy’, in: André W.M. Gerrits and Dirk Jan Wolffram, Political Democracy and Ethnic Diversity in Modern European History (Stanford Ca: Stanford University Press 2005) 1-16.

  · ‘Curieuze continuïteit? Lokaal bestuur voor en na 10 mei 1940’; Workshop Openbaar Bestuur in het eerste oorlogsjaar, NIOD – VU, 3 maart 2006

· ‘Anti-politics at the local level’; paper for the Workshop A Genealogy of Anti-politics, University of Antwerp, 19-20 October 2006.

· ‘Onze belastingcenten. Een pleidooi voor beleidsgeschiedenis’, in: Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram (eds.), Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Groningen: Kossmann Instituut 2006) 62-67.

(with Stefan Couperus and Christianne Smit), ‘Introduction: Local Elites and Urban Politics. A Conceptual Framework’, in Stefan Couperus, Christianne Smit and Dirk Jan Wolffram  (eds.), In Control of the City. Local Elites and the Dynamics of Urban Politics, 1800-1960. Groningen Studies in Cultural Change XXVIII (Leuven: Peeters, 2007)

· ‘Social politics and the Welfare State: an International and a Local Perspective’, Historisk Tidskrift 127 (2007) 679-695, with summary in Swedish

 ‘Fatsoenlijk vertier. Een ernstige zaak’ in: Christianne Smit (ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (Amsterdam: Bert Bakker 2008) 239-254

 ‘Ingenieur in de politiek. Cornelis Lely (1854-1929)’, in: Ido de Haan e.a. (ed.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad, 1850-1950 (Amsterdam: Boom, 2009) 249-262

'De moderne stad. Migratie, sociale beheersing en ruimtelijke ordening, 1850-heden’, in: Leo Lucassen en Wim Willems (eds), Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009) 173-199.

(with Ilja van den Broek and Christianne Smit), ‘Introduction’, in Ilja van den Broek, Christianne Smit and Dirk Jan Wolffram (eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question. Groningen Studies in Cultural Change XXXVI (Leuven: Peeters, 2010) ix-xv.

'Morality, Virtue, Character. Commitment to Social Politics in Europe and the USA’, in Ilja van den Broek, Christianne Smit and Dirk Jan Wolffram (eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question. Groningen Studies in Cultural Change XXXVI (Leuven: Peeters, 2010) 175-188.

‘Deftige hervormers. Internationale congressen van statistici en hygiënisten in de negentiende eeuw’, in: Marcel Broersma en Joop W. Koopmans, Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum: Verloren, 2010) 111-124.

‘Witte pakken en integraalhelmen. Waarheidsvinding in de tweede golf van parlementaire enquêtes, 1983-2003’, in C.C. van Baalen e.a. (eds.), Waarheidsvinding en waarheidsbeleving. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010 (Boom: Amsterdam, 2010) 63-74.

'The modern city: migration, social control and planning, 1850-present', in: Leo Lucassen & Wim Willems (eds.), Living in the city. Urban institutions in the Low Countries 1200-2010 Routledge Studies in Cultural History (New York and Abingdon: Routledge, 2012) pp. 147-167

‘Populisme verleden tijd?’ BMGN The Low Countries Historical Review 127 (2012) dl.2, 55-74 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:15