Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us D. (Daan) Hulshof, MSc

Publications

Giving hydrogen a jump start: lessons learned from Dutch policies in other industries

Bedrijfsspecifieke beperking in exploratie en productie en het effect op het wereldwijde verbruik van fossiele energie: een analyse toegespitst op de positie van Shell

Reactie op commentaar van Peter Erickson op Mulder et. al. (2020)

The impact of renewable energy use on firm profit

Willingness to Pay for CO2 Emission Reductions in Passenger Car Transport

Performance of markets for European renewable energy certificates

Renewable Energy Use as Environmental CSR Behavior and the Impact on Firm Profit

Performance of Markets for European Renewable Energy Certificates

Market fundamentals, competition and natural-gas prices

Read more