Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. D.G. (Donald) van Tol

Publications

Sick or Sad? A Qualitative Study on How Dutch GPs Deal With Sadness Complaints Among Young Adults

Mijn 90-jarige huisgenoot.: Een exploratief onderzoek naar het intergenerationele contact tussen ouderen en jongeren die samenwonen in verzorgingshuizen in Nederland.

De kracht van de algemene voorziening: Een kwalitatief onderzoek naar de sociale samenhang binnen twee algemene voorzieningen in de stad Groningen

Developments in the practice of physician-assisted dying: perceptions of physicians who had experience with complex cases

Considerations on requests for euthanasia or assisted suicide; a qualitative study with Dutch general practitioners

Inwoners van de Veenkoloniën naar de huisarts: Een kwalitatief onderzoek naar de verschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status in wat maakt dat zij wel of niet naar de huisarts gaan

Een kwalitatief onderzoek naar interorganisationele samenwerking rond maatschappelijke participatie van kansarmen in de pilots Hoogkerk en Paddepoel, betreffende de partners WerkPro, Iederz, Novo en de gemeente Groningen.

Family Matters: Over de rol van (het lijden van ) naasten in situaties van euthanasie en palliatieve sedatie

Dutch physicians on the role of the family in continuous sedation

Opinions about euthanasia and advanced dementia: a qualitative study among Dutch physicians and members of the general public

Read more