Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us C.W. Zwart, MA

Publications

Religie, ridderschap en rijkdom: De levensvragen van Dirck Borre van Amerongen (ca. 1438-1527): marginale notities in een prekenverzamelhandschrift als bron

Religieuze literatuur in lekenhanden: Het ‘boekentestament’ van Elisabeth De Grutere (†1500 Gent) als voorbeeld van laatmiddeleeuws religieus boekbezit en -gebruik door stedelijke leken

Sicke Benninge en zijn kroniek: Een Groninger burger over opkomst en verval van zijn stad rond 1500

Zijaltaren als liturgisch venster op laatmiddeleeuwse samenlevingen: Altarenpatronen van vijf stedelijke parochiekerken uit de Noordelijke Nederlanden (ca. 1550) onderling vergeleken

Read more