Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. ir. C.M. (Martijn) van der Heide

prof. dr. ir. C.M. (Martijn) van der Heide

Professor by Special Appointment in Nature-inclusive Rural Development
Profile picture of prof. dr. ir. C.M. (Martijn) van der Heide
E-mail:
c.m.van.der.heide rug.nl

Publications

Redactioneel

Gemengd platteland

Naar een nieuw ruraal narratief

Kleuren Mengen: diversiteit in een dynamisch ruraal landschap

Roadmap to develop a stress test for forest ecosystem services supply

Systematisch èn snel wetenschappelijk literatuuronderzoek t.b.v. beleid: Een verkenning van het gebruik van ASReview rond de effectiviteit van beleidsinstrumenten die duurzame landbouw stimuleren

Habitat banking and its challenges in a densely populated country: The case of the Netherlands

Natuurlijk kapitaal in besluitvorming

Planning nature in urbanized countries: An analysis of monetary and non-monetary impacts of conservation policy scenarios in the Netherlands

Read more

Press/media

Intensieve sectoren onterecht langs zijlijn bij stap naar natuurinclusieve bedrijfsvoering

Boeren moeten betaald worden voor hun diensten

Een prijskaartje aan natuur

Staatsbosbeheer werkt mee aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw

Stop met klagen en geef een eerlijk beeld van de biolandbouw

Benoeming bijzonder hoogleraar natuurinclusieve plattelandsontwikkeling : Mansholt leerstoel.

Read more