Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. C.M. (Karin) Ree

Publications

Ballast Water Risk Indication for the North Sea

MOGELIJKHEDEN TOT BEPERKING VAN DE EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN BIJ DE STRAAL- EN SPUITHAL VAN HUISMAN, SCHIEDAM

Een handreiking voor de ontwikkeling van criteria voor duurzaam inkomen door de (centrale) overheid.

Focus en resultaat in duurzaam inkopen. Een handreiking voor de ontwikkeling van criteria voor duurzaam inkopen door de (centrale) overheid

Een milieuvergunning systematisch beoordelen

Milieuvergunningen en Bedrijvenbeleid bij de Noordelijke Milieufederaties,

Onkruidbestrijding op bestrating.

Remodel, a game for strategic issues in industrial R&D and production planning

Environmental life cycle analysis of potato sprout inhibitors

Read more