Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. C.J. Bastmeijer, Prof Dr

Publications

Environmental protection in the Antarctic and the Arctic: The role of international law

Internationale en EU-verplichtingen betreffende de leefomgeving

Juridisch advies inzake Natura 2000 en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard)

Position Paper voor het Tweede Kamer Rondetafelgesprek inzake de Stikstofproblematiek en Natura 2000 - 21 juni 2021

Verdroging in Brabant: Een Europeesrechtelijk perspectief

Wilderness law in the anthropocene: Pragmatism and purism

Antarctica’s wilderness fails to capture continent’s biodiversity

De Waddenzee: Doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldoende recht?

Fastening our Wadden Sea seat belts: Protecting natural values in times of rapid climate change

Het Waddengebied en stikstofdepositie

Read more