Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. C. (Corine) Hoeben

Publications

Atlas van de lokale lasten 2021

Effect afschaffen vrijstellingen ozb voor gemeenten

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2021

Atlas van de lokale lasten 2020

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020

Rapport Bijstelling prognose autonome ontwikkeling rioolheffing 2020

Atlas van de lokale lasten 2019

Drastische hervorming waterschapsbelastingen niet nodig

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2019

Ontwikkeling provinciale belasting 2015-2019

Read more

Press/media

Onroerendezaakbelasting flink omhoog, of valt het mee?

De lokale lasten blijven maar stijgen: ‘Mensen raken in de knel’

Persbericht Atlas van de lokale lasten

Op tv bij Kassa

Radio , 18 maart, de ochtenden

Persbericht nav rapport over ontwikkeling waterschapstarieven 2009-2015

Persbericht kerngegevens belastingen grote gemeenten

Read more