Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. C. (Corine) Hoeben

Publications

Atlas van de lokale lasten 2022

Atlas van de lokale lasten 2021

Effect afschaffen vrijstellingen ozb voor gemeenten

Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2021

Atlas van de lokale lasten 2020

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020

Rapport Bijstelling prognose autonome ontwikkeling rioolheffing 2020

Atlas van de lokale lasten 2019

Drastische hervorming waterschapsbelastingen niet nodig

Read more

Press/media

Persbericht Atlas van de lokale lasten

Op tv bij Kassa

Radio , 18 maart, de ochtenden

Persbericht nav rapport over ontwikkeling waterschapstarieven 2009-2015

Persbericht kerngegevens belastingen grote gemeenten

Read more