Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. C. (Corine) Hoeben

Publications

Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen

Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten

Mogelijkheden voor invoering van een planbatenheffing en een grondbelasting ter bevordering van de woningbouw

Atlas van de lokale lasten 2023

Bekostiging van grondwaterbeheer

Atlas van de lokale lasten 2022

Atlas van de lokale lasten 2021

Effect afschaffen vrijstellingen ozb voor gemeenten

Financiële en economische effecten van afschaffing van de ozb-vrijstelling voor cultuurgrond

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2021

Read more

Press/media

Persbericht Atlas van de lokale lasten

Op tv bij Kassa

Radio , 18 maart, de ochtenden

Persbericht nav rapport over ontwikkeling waterschapstarieven 2009-2015

Persbericht kerngegevens belastingen grote gemeenten

Read more