Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us C.F. (Carlijne) Manders

Publications

Productaansprakelijkheid bij schade aan het eindproduct door een gebrekkig productonderdeel: Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1757

De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever: een vergelijking met het Duitse recht

De buitencontractuele aansprakelijkheid naar Nederlands recht van de producent voor schade aan het product zelf: Een vergelijking met het Duitse en Canadese recht

Schadevergoeding in de schijnwerpers: Voordrachten tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht (9 april 2021)

De aansprakelijkheid voor ongevallen met gehackte deelscooters

De aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever: een alternatief (Belgisch) perspectief

Read more